بازیگوش می شوم
زیر شیطنت دست هایت
بگذار خطابمان کـنند " دیوانه "
مگر نه اینکه حقیقت دارد؟
چرا که من ...
با این همه زنانگی ام
مجنونت شده ام !

 

 

http://www.bipfa.net/i/attachments/1/1347376470595320_thumb.jpg

/ 1 نظر / 19 بازدید
شاگرد

very good