گفــتهـ بــودمـ ،

عاشـق ِ مردی مـیشومـ ♥..

کهـ دوسـتـش داشتهـ بـآشـَم♥ـ

هـر لحـظهـ نـبـودش ،

قـرار را از من بـگیـرد !!

مـردی باشد کـه حـداقـل

مــرا شـاعر کنـد !

حـالـا با آمـدنـتـ در زنـدگیـم

مـرا عاشق کردی♥

عاشق ِ یـکـ دنیــآ مـردانـگیـتـ  

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
هیوا

ای مرد زن اگر شیطنت نکند اگر برای گریه به آغوشت پناه نیاورد اگر تمام حرفهایش را برای تو نگوید اگر حسادتش را از روی بزرگی عشقش نبینی اگر صدایش و بوی تنش دلت را نلرزاند که زن نیست زن سراسر ناز است و نیاز و تو مرد تو اسطوره زندگی زنی پس مرد باش نه نر ...