کنارت هستند

              تا کِی ؟

                        تا وقتی که به تو احتیاج دارند .

از پیشت می روند یک روز ...

                              کدام روز ؟

                                     وقتی کسی جایت آمد .

دوستت دارند ...

              تا چه موقع ؟

                    تا موقعی که ... کسی دیگر را برای دوست داشتن پیدا کنند .

می گویند عاشقت هستند برای همیشه ...

                           نه ... ! فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام شود ...

و اینست بازیه

               با هم بودن !

                                             ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

:)

/ 0 نظر / 7 بازدید