/ 15 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مسعود(من او ندارم)

بس که دیوار دلم کوتاه است هر که از کوچه ی دل تنگی ما میگذرد به هوای هوسی هم که شده سرکی می کشد و می گذرد سلام آپتون عالیه منم اپم منتظر تون هستم [گل]

رضا

ای صمیمی! . . . ای دوست . گاه و بیگاه لب پنجره ی خاطره ام میایی . دیدنت . . . حتی از دور . آب بر آتش دل می پاشد . آنقدر تشنه ی دیدار تو ام . که به یک جرعه نگاه تو قناعت دارم . دل من لک زده است . گرمی دست تو را محتاجم . و دل من . . . به نگاهی از دور . طفلکی می سازد . ای قدیمی! . . . ای خوب . تو مرا یادکنی . . . یا نکنی . من به یادت هستم . من صمیمانه به یادت هستم . دایم از خنده لبانت لبریز . دامنت پرگل باد

محمد

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]

بهنام

▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██ ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓ سلام من اپم زود بیا پیشم نیایی ناراحت میشماا

Mohammad

سلام خسته نباشی درگذشت آمیتا با چان سینمای ایران خسرو شکیبایی رو بهت تسلیت میگم روحش شاد[گل]

میثم

حرف ها دارم با تو اي مرغي كه مي خواني نهان از چشم و زمان را با صدايت مي گشايي ! *** چه ترا دردي است كز نهان خلوت خود مي زني آوا و نشاط زندگي را از كف من مي ربايي ؟ در كجا هستي نهان اي مرغ ! زير تور سبزه هاي تر يا درون شاخه هاي شوق ؟ مي پري از روي چشم سبز يك مرداب يا كه مي شويي كنار چشمه ادراك بال و پر؟ سلام دوست من . متاسفانه حق با شماست . دنیای بی رحمیه ... شاید هم آدمهای بی رحم ...

تنها منم نه تو

سلام: من آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپممممممممممممممم منتظرتم زود بیا

سحر

سلام: من آآآآآآآآآآآآآآآآپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپمممممممممممممممممممممم

محمد

گویند خدا همیشه با ماست ای غم نکند خدا تو باشی

محمد

گویند خدا همیشه با ماست ای غم نکند خدا تو باشی