کوتاه اما زیبا......

همیشه رو به نور بایست اگر میخواهی تصویر زندگی ات سیاه نیافتد ...


جملات زیبا گیله مرد

لبخندگاوچرانلبخند

ما خوب یاد گرفتیم


در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،


اما هنوز یاد نگرفته ایم روی زمین چگونه زندگی کنیم..!

****

از عشق سخن گفتن

... برای آدمی هنوز خیلی زود است !

خیلی زود
.
.
.
حسین پناهی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید