واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

من خدا را دارم....

 

یک اتاق ،اندکی نور،سکوت

من خدایی دارم که همین نزدیکی است ...


در امتداد لحظه هایم،هر روز


در سایه هایی قرمز شناور می شوم


می خندم به عشق فنا شده ی زمینی مان ... قاه قاه


معنی اشک ...

 کبودی ،درد رامی دانم


بغض سنگین خاطره را،

 از نزدیک لمس کرده ام


من در این تاریکی،

دور از همه...خدا را می خوانم


خدا را که صدا می زنم...

همه ی ذره ها آرام می شود...


یک اتاق ،اندکی نور ، ...

من خدا را دارم


پيام هاي ديگران () | یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - somi |لینک به نوشته