واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
........................

 مرده ها دعا نمیکنند.

مرده ها داشان برای کسی تنگ نمیشود

مرده ها گریه نمیکنند .

مرده ها سردشان نمیشود.

مرده ها سر درد ندارند .

مرده ها دیازپام نمی خورند

مرده ها افسرده نمیشوند .

مرده ها حس نمیکنند دیگر هیچ جا جایشان نیست .

مرده ها زیر بارون خیس نمیشوند .

مرده ها سرما نمیخورند .

مرده ها احساس بی کسی نمیکنند.

مرده ها دلشان از نامردی ها نمیشکند .

 کسی حق مرده ها را نمیخورد .

کسی سر مرده ها داد نمی زند .

کسی به مرده ها دروغ نمیگوید .

مرده ها حرف نمیزنند .

 مرده ها نمی رقصند .

 مرده ها نمی خوانند .

 مرده ها نمی میرند .

 زنده ها هم اگر بمیرند  ... دیگر هیچوقت نخواهند مرد .

هر چقدر هم که سر قبرشان بروی هیچوقت زنده نخواهند شد .


پيام هاي ديگران () | پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧ - somi |لینک به نوشته