واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
سيمين

گل گلدون من شکسته در باد
      تو بیا تا دلم نکرده فریاد
گل شب بو دیگه شب بو نمیده
    کی گل شب بو رو از شاخه چیده

 
گوشهء آسمون پل رنگین گمون
    من مثل تاریکی تو مثل مهتاب
اگه باد از سر زلف تو نگذره
    من میرم گم میشم تو جنگل خواب

گل گلدون من ماه ایوون من
   از تو تنها شدم چو ماهی از آب
گل هر آرزو رفته از رنگ و بو
   من شدم رودخونه دلم یه مرداب

آسمون آبی میشه
   اما گل خورشید
        رو شاخه های بید
                     دلش میگیره
دره مهتابی میشه
     اما گل مهتاب
        از برکه های آب
                بالا نمیره
تو که دست تکون میدی
    به ستاره جون میدی
      میشکفه گل از گل باغ
وقتی چشمات هم میاد
   دو ستاره کم میاد
     میسوزه شقایق از داغ

گل گلدون من ماه ایوون من
       از تو تنها شدم چو ماهی از آب
             گل هر آرزو رفته از رنگ و بو
                             من شدم رودخونه دلم یه مرداب . . .


پيام هاي ديگران () | چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ - somi |لینک به نوشته