واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
اگر فردا هرگز نیاید

* اگر می دانستم این آ خرین باری است که 

 تو را می بینم و تو برای همیشه به خواب می روی 

 دعا میکردم که خداوند روح تورا نگه داشته و حفظ کند  *

  * اگر می دانستم این آ خرین باری است که

  تو را هنگام بیرون رفتن از خانه می بینم 

 دستا نت را در دستا نم می گرفتم و یکبار دیگر صدایت می کردم  *

  * اگر می دانستم این آ خرین باری است که 

  صدایت را هنگام دعا می شنوم 

 هر حرکت و هر کلمه ات را فیلمبرداری می کردم 

 تا بتوانم هر روز و هرروز این صحنه را مجددا ببینم  *

   * اگر می دانستم این آ خرین باری است که 

 تو را می بینم می توانستم یکی دودقیقه وقت صرف کرده 

 و به تو بگویم دوستت دارم  

به جای اینکه فکر کنم یا فرض کنم که

 تو حتما می دانی که دوستت دارم *

   به عزیزان خود نزدیک شوید و در گوششان نجوا کنید :

 دوستتان دارم و همیشه برایم عزیز هستید

  

در این صورت اگر فردا هرگز نیاید شما درباره امروز متا سف نخواهید

بود ...


پيام هاي ديگران () | شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧ - somi |لینک به نوشته