واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

بگذار آن باشم        که در کوهساران با تو گام بر می دارد

 بگذار آن باشم      که در کنار تو گل می چیند

بگذار آن باشم که از ژرفای احساسات خود به او میگویی

بگذار آن باشم که رازهایت را به او می گویی 

 بگذار آن باشم      که در غم به سوی او میروی

بگذار آن باشم   که در شادی همراه او می خندی

     بگذار آن باشم  

 که تو عاشقش    هستی                                                                                                 

امید خدایی


پيام هاي ديگران () | جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦ - somi |لینک به نوشته