واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
عاشق باش اما اعتراف نكن

به هیچ کس اعتماد نکن دخترک


به هیچ کس راز دل نگو دخترک


به هیچ کس نگو که دل بسته ام به تو


به هیچ کس نگو که عاشقش شدی


 نه ، نگو
          به هیچ کس اعتماد نکن


به هیچ کس نگو که یک شبی کنار پنجره گریه کردی از خاطرش


به هیچ کس نگو که از دیدنش سرعت قلبت از ثانیه جلو می زند


به هیچ کس نگو به هر دری زدی برای باز دوباره دیدنش


به هیچ کس نگو

                    حتی کسی که چتر شد زیر باران برای تو


به هیچ کس نگو

                   حتی کسی که گفت عاشقت شده است


به هیچ کس نگو

                  حتی کسی که نیمه شب برای تو شعر گفته است


به هیچ کس نگو

                 حتی کسی که گفت از بی اعتناییت دلم شکسته است


شک نکن او روزی با تمام عشق رها می کند تو را

هر گز،

 کسی به احساس پاک تو که مثل یک گل شکفته است توجهی نمی کند


آری گل تازه شگفته ات به دست عابران چیده می شود


 یا که زیر پایشان مثل یک علف لهیده می شود . . .


دیدی که گفتم به هیچ کس اعتماد نکن
        

پس اگر اعتماد کردی

 

             و عاشقش شدی

                          

                   و قلب تو شکست

 

                                      گلایه ای نکن ! ! !

 


پيام هاي ديگران () | یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦ - somi |لینک به نوشته