واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
رفت

 

عمــق چشــــمان پـــــر از تنهاییـــــم را دیــد و رفت  

   ســــنگدل، بـــــرآرزوهـــای دلــــم خندیــــد و رفت    

عاقبـــــــت گفتـــــــم بـــــــه او راز دل دیــــــوانه را 

     مـــن كه گفـــتم دوستـــش دارم، چـرا رنجـید و رفت؟   

 ماهــــی در تنــگ زنــــدانی شده، حــــــرفی بــــزن 

     از همــان تـــوری كه از دریــــا تو را دزدید و رفت   

"شـــعله ی ایـــن شمــــع آتش مــی زنـد بر جان تو"  

   عاقبــــت پــــروانه ای ایـــــن جمله را نشنید و رفت  

آه! این تصویـــر در آییـــنه تكــــراری شــــــده است 

   باز هم اشــكی به روی گــــونــه اش لغـــزید و رفت  

"از چه رو بغض و غرور و قلب من با هم شكست؟" 

  عاشــقی دلسوختـــــه این نـــكته را پرســــید و رفت    

ای خــــــدا! ازآدمـــــــیزاد زمیـــــــــنی در گــــــذر 

آن كه ازباغ بهشتت سیــب سرخــــی چـــید ورفت  

غـــرق در رویــــــای تو بــــودم كه پــــلكم بسته شد 

                 یـــك فرشــــته آمــــد و روی مــرا بــــوسید و رفت 


پيام هاي ديگران () | پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦ - somi |لینک به نوشته