واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
لغت عشق

هنگاميکه از جاده هاي شب عبور ميکني

    هرگز در اين انديشه مباش

که خورشيد براي تو بيگانه طلوع خواهد کرد

    و قلبي که به هوس گفت : دوستت دارم

بدان که هرگز معني لغت عشق را نخواهد داشت


پيام هاي ديگران () | چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ - somi |لینک به نوشته