واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 

عناوین مطالب وبلاگ واسه هميشه رفت

شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
کوتاه اما زیبا...... :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
مخاطب دارد ... :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
مخاطب دارد... :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
برای همسرم ... فرشاد ... :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
"اگر خواسته ی خدا نباشد حتی برگی هم از درختی پایین نمی آمد" :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠ :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
پرورد گارا......پرورد گارا.....پرورد گارا....................... :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
.... :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
..برای همسرم ... " فرشاد " :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠
.... :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠
آموخته ام که .... :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠
زن که باشی... :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠
دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
زندگی لذت است ... :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
اگر مانده بودی ... :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
دعای اول سالم : خدایا بی عشق هیچم ... مرا آن ده که آن به .. :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
اینروزا خیلی ذهنم درگیره...خدایا ازت میخام مثله همیشه کمکم کنی.. و تنهام نذاری.. :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
هرگز زود قضاوت نکن..... :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
فریدون مشیری(تقدیم به بهترینم .. مهری عزیزم .. ) :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
مرد و شیطان :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
" ولنتاین مبارک " :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
یادم باشد.... :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
شاملو :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧
یکی بود یکی نبود ...... :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
........................ :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
دلم هوای گریه داره.... کاش امروز بارون بباره...... :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
خدای من ........... تنهام نذار ...................... :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
آدمی چه بد باشه چه خوب مسافره ... :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
مهری عزیزم یه دنیا دلم برات تنگ شده :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد.. پس چرا عاشق نباشم..... :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
زندگی را به تمامی زندگی کن :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
برای مهری عزیزم :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
حقیقت عشق :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
دوست داشتن(فروغ عزیز) :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
اگر فردا هرگز نیاید :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
این اولین اپم تو سال جدیده :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧
این متن اشک منو در آورد امیدوارم که خوشتون بیاد. :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
نوروز زیباست :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
با تو حرفهایی دارم اما . بی خیال :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
بر روی :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
زندگی مسخره :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
ای زندگی دلگیرم ازت :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
برای سهیلا که به *خوبی *شک داره :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
عاشق :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
قصه - ولنتاین - از کجا شروع شد؟ :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
ماهی :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
1 :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
عاشق باش اما اعتراف نكن :: یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
خدايا :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
بگذار :: یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦
۱ :: یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦
عشق :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
مهربانم :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
سهراب :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
۱ :: دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦
رفت از دل من :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
رفت :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
چه زيباست :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
می نويسم :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
اين روز ها :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
نوشته های روی دسته صندلی برای کسی که رفت ودیگر نیست ...! :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
لغت عشق :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
مشيری :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
سرگردانی :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
سيمين :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
خدای را :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
قصه ما :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
شاملو :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
تقديم به دختر نداشته ام... :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
نيکی و بدی :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
عشق :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦