واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
مخاطب دارد ...

میخواهم بدهم دنیا را برایم تنگ کنند...

به اندازه "آغوش تو....."

تا وقتی به آغوشت میرسم..

بدانم همه دنیا از آن من است!!

 

 


پيام هاي ديگران () | چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ - somi |لینک به نوشته

مخاطب دارد...

 

 

 

    "  آرامش یعنی ؛ حصار دستهای تــــو  "...  

 


 


پيام هاي ديگران () | چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ - somi |لینک به نوشته

برای همسرم ... فرشاد ...

همیشه باید کسی باشد...

که معنی سه نقطه های انتهای جمله هایت را بفهمد...

همیشه باید کسی باشد...

تا بغضهایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد...

باید کسی باشد...

که وقتی صدایت لرزید بفهمد...

که اگر سکوت کردی بفهمد...

کسی باشد...

که اگر بهانه گیر شدی بفهمد...

کسی باشد...

که اگر سر درد را بهانه اوردی برای رفتن و نبودنت...

بفهمد به توجهش نیاز داری...

بفهمد که درد داری...

که زندگی درد دارد..

که دلگیری...

بفهمد که دلت برای قدم زدن زیر باران...

برای خنده هایش تنگ شده است


همیشه باید کسی باشد..

 


پيام هاي ديگران () | چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ - somi |لینک به نوشته