واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
اینروزا خیلی ذهنم درگیره...خدایا ازت میخام مثله همیشه کمکم کنی.. و تنهام نذاری..

بهترین بهترین من        

 

زرد و نیلی و بنفش     سبز آبی و کبود

با بنفشه ها نشسته ام

سالهای سال!

صبح های زود! 

در کنار چشمهء سحر

سر نهاده روی شانهء یکدگر

گیسوان خیسشان به دست باد

چهره ها نهفته در پناه سایه های شرم

رنگها شکفته در زلال عطرهای گرم

می تراود از سکوت دلپذیرشان

بهترین ترانه ها....

بهترین سرود....

مخمل نگاه این بنفشه ها

می برد مرا سبک تر از نسیم

از بنفشه زار باغچه

تا بنفشه زار چشم تو....

که رسته در کنار هم

زرد و نیلی و بنفش      سبز آبی و کبود....

با همان سکوت شرمگین

با همان ترانه ها و عطر ها

بهترین هرچه هست و بود

بهترین هرچه بود و هست!

در بنفشه زار چشم تو

من زبهترین بهشتها گذشته ام

من به بهترین بهارها رسیده ام

ای غم تو همزمان بهترین دقایق حیات من!

لحظه های هستی من از تو پر شده است....   

آه...

در تمام روز.... در تمام شب.... در تمام هفته ....در تمام ماه

در فضای خانه ....کوچه ....راه

در هوای زمین.درخت. سبزه.آب

در خطوط درهم کتاب

در دیار نیلگون خواب

ای جدایی تو بهترین بهانهء گریستن!

بی تو من به اوج حسرتی نگفتنی رسیده ام

ای نوازش تو بهترین امید زیستن!

در کنار تو من زاوج لذتی نگفتنی

گذشته ام!

در بنفشه زار چشم تو

برگهای زرد و نیلی و بنفش 

عطرهای  سبز آبی و کبود

نغمه های ناشنیده ساز می کنند

بهتر از تمام نغمه ها و سازها

روی مخمل لطیف گونه هات

غنچه های رنگ رنگ ناز

برگهای تازه تازه باز می کنند

بهتر از تمام رنگها و رازها!

خوب خوب نازنین من !

نام تو همیشه مرا مست می کند

بهتر از شراب

بهتر از تمام شعر های ناب

نام تو اگرچه بهترین سرود زندگی است

من ترا به خلوت خدایی خیال خود

-"بهترین بهترین من"-

خطاب می کنم

بهترین بهترین من!


پيام هاي ديگران () | چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸ - somi |لینک به نوشته