واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
مرد و شیطان

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند.

لباس پوشید و راهی خانه خدا شد.

در راه به مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد.

او بلند شد،

خودش را پاک کرد و به خانه برگشت.

مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد.

 در راه به مسجد و

در همان نقطه مجدداً زمین خورد!

او دوباره بلند شد،

 خودش را پاک کرد و به خانه برگشت..

 یک بار دیگر لباسهایش

را عوض کرد و راهی خانه خدا شد.

در راه به مسجد، با مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد

 و نامش را پرسید.

مرد پاسخ داد: (( من دیدم شما در راه به مسجد دو بار به زمین افتادید.))،

از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم.

مرد اول از او بطور فراوان تشکر می کند و هر دو راهشان را به طرف مسجد

ادامه می دهند.

 همین که به مسجد رسیدند، مرد اول از مرد چراغ بدست

در خواست می کند تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند.

مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداری می کند.

مرد اول درخواستش را دوبار دیگر تکرار می کند

و مجدداً همان جواب را می شنود.

مرد اول سوال می کند که

چرا او نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند..

مرد دوم پاسخ داد: ((من شیطان هستم.))

 

 مرد اول با شنیدن این جواب جا خورد.

 

شیطان در ادامه توضیح می دهد:

 

((من شما را در راه به مسجد دیدم و این من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم.))

 

وقتی شما به خانه رفتید،

 خودتان را تمیز کردید و به راهمان به مسجد برگشتید،

خدا همه گناهان شما را بخشید.

 من برای بار دوم باعث زمین خوردن شما شدم

و حتی آن هم شما را تشویق به ماندن در خانه نکرد،

بلکه بیشتر به راه مسجد برگشتید.

به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد خانواده ات را بخشید.

من ترسیدم که اگر یک بار دیگر

باعث زمین خوردن شما بشوم،

آنگاه خدا گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشید.

بنا براین، من سالم رسیدن شما را به خانه خدا (مسجد)  ترجیح دادم . .

 

 


پيام هاي ديگران () | چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ - somi |لینک به نوشته

 

قلمت را بردار

 

بنویس از همه خوبی ها

 

زندگی ، عشق و امید

 

و هر آن چیز که بر روی زمین زیباست

 

بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال

 

از تمنا بنویس

 

از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود

 

از غروبی بنویس

 

که چو یاقوت و شقایق سرخ است

 

بنویس از لبخند

 

از نگاهی بنویس

 

که پر از عشق به هر جای جهان می نگرد

 

قلمت را بردار

 

روی کاغذ بنویس

 

                          زندگی با همه تلخی ها ، شیرین است

 

 

 

 

 

 


پيام هاي ديگران () | یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧ - somi |لینک به نوشته